2 تیر 6, 1401

آشنایی با سردار هور

سردار هور چه کسی بود؟
۴ تیر ماه سالروز شهادت جوانی است که فرمانده قرارگاه نصرت بود.

منبع : راسخون

نظر دادن