3 اردیبهشت 21, 1401

آواز باصفای پیرمرد چوپان شهرضایی

آواز زیبای پیرمرد چوپان شهرضایی جناب حسینعلی شبانپور
حسینعلی شبانپور یک پیرمرد ۸۰ ساله است که به تنهایی در ۱۰ کیلومتری شهرضا زندگی می کند او دستگاه های موسیقی ایرانی را بسیار خوب می شناسد و از نوجوانی آواز را تمرین کرده
او در خانه ای که خود درست کرده به تنهایی زندگی میکند و خانواده او در شهر ساکن هستند او ساکن تپه‌های اطراف شهرضا بعد از مزرعه معروف چغاد است و سالهاست که در این بیابان به شبانی مشغول است

منبع : راسخون

نظر دادن