4 خرداد 25, 1401

اجرای “سلام فرمانده” توسط کودکان موصل عراق

اجرای سرود “سلام فرمانده” در موصل عراق
سرود “سلام فرمانده” توسط کودکان و نوجوانان شهر موصل عراق اجرا شد.

منبع : راسخون

نظر دادن