6 خرداد 29, 1401

اجرای «سلام فرمانده» در محل ترور شهید قاسم سلیمانی

اجرای «سلام فرمانده» در محل ترور شهید قاسم سلیمانی

منبع : راسخون

نظر دادن