2 خرداد 8, 1401

ایران به دنبال انتقام است به ترکیه و امارات سفر نکنید!

شبکه 12 رژیم صهیونیستی: به ترکیه، باکو و امارات سفر نکنید، امکان دارد هدف حملات انتقام جویانه ایران قرار بگیرید…

منبع : راسخون

نظر دادن