2 خرداد 3, 1401

بیماری گناهان را پاک میکند/ استاد انصاریان

سخنان استاد انصاریان
بیماری گناهان را پاک میکند
👈 بخاطر دردای بدن بهت پاداشی نمیدن…
👈 هر بیماری با مریض شدن گناهانش پاک نخواهد شد!
◽جمادی الثانی ۱۴۰۰
◽تهران / حسینیه سیدالشهدا(ع)

منبع : راسخون

نظر دادن