1 خرداد 4, 1401

تایید فوت مالک متروپل از سوی دادستان خوزستان

تایید فوت مالک متروپل از سوی دادستان خوزستان
دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان خبر فوت مالک ساختمان متروپل را به صورت رسمی تایید کرد.

منبع : راسخون

نظر دادن