4 خرداد 25, 1401

ترتیل سوره ممتحنه/ استاد محمد جبریل

ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد جبریل قاری مصری
ترتیل سوره مبارکه ممتحنه

منبع : راسخون

نظر دادن