2 خرداد 19, 1401

ترور رئیس جوخه‌ترورهای موساد در عراق

جزئیاتی از ترور رئیس جوخه‌ترورهای موساد در عراق
جزئیاتی جدید از ترور رئیس بخش موساد در شمال عراق و رئیس جوخه ترورهای سازمان موساد در اربیل عراق را مشاهده می‌کنید.

منبع : راسخون

نظر دادن