4 خرداد 19, 1401

جایگاه حاج قاسم به روایت استاد دانشگاه کوفه

منشاء جایگاه حاج قاسم به روایت استاد دانشگاه کوفه
روایت دکتر صلاح المنصوری، استاد دانشگاه کوفه از دلایل جایگاه مردمی و منزلت والای حاج قاسم سلیمانی.

منبع : راسخون

نظر دادن