3 تیر 1, 1401

حکایت ماهی و دریا/ استاد رنجبر

سخنان استاد محمدرضا رنجبر
تمثیل ماهی و دریا و انسان و خدا

منبع : راسخون

نظر دادن