2 خرداد 23, 1401

حکمت حج/ مقام معظم رهبری

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: آنچه شما در حج ــ یعنی در همین اعمال حج، مجموع اعمال حج انجام میدهید، در مجموع به شما، یعنی به نسلهای پی‌درپی و متّصل به هم تعلیم میدهد که بایستی ارکان زندگی‌شان را چه ‌جوری انتخاب کنند؛ یک جا حرکت است، یک جا سکون است، یک جا پرهیز است، [یک جا] هم تعلیم همزیستی است. ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

منبع : راسخون

نظر دادن