1 خرداد 3, 1401

ذهنیت وجود فساد در مردم چه تبعاتی دارد؟!

تبعات ذهنیت وجود فساد در مردم از زبان رئیس عدلیه
محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه: در شرایط تلقی فساد فرد هنگام مراجعه به دستگاه مربوطه در نخستین گام به این فکر می‌افتد که چگونه راه خلاف و اصطلاحاً پارتی را برای پیشبرد کارش بیابد.

منبع : راسخون

نظر دادن