2 اردیبهشت 26, 1401

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت/ پویانفر

مداحی استودیویی نماهنگ رندان تشنه لب محمد حسین پویانفر مناجات با خدا اربعین حسینی ۱۴۰۰ مجموعه عزیزم حسین ۴ با متن شعر در هیئت ریحانه النبی (س)

زان یار دلنوازم شکری ست با شکایت
گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس
گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کآن جا
سر ها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
از گوشه ای برون آی کوکب هدایت
منبع:کاشوب

منبع : راسخون

نظر دادن