2 اردیبهشت 25, 1401

زبان پارسی مدیون فردوسی است/ دکتر دینانی

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، استاد فلسفه اسلامی درباره حکیم ابوالقاسم فردوسی می‌گوید: فردوسی اگر شاهنامه فردوسی را نسروده بود، امروزه ما به زبان فارسی سخن نمی‌گفتیم.

منبع : راسخون

نظر دادن