4 خرداد 12, 1401

سلام فرمانده در جوار مزار حاج قاسم با اجرای متفاوت!

صبح امروز سرود “سلام فرمانده” با اجرای ابوذر روحی و دهه نودی هایی از کشورهای مختلف در جوار مزار سردار قاسم سلیمانی برگزار شد.

منبع : راسخون

نظر دادن