2 اردیبهشت 28, 1401

مداحی عربی «علمدار»/ باسم کربلایی

رضوان خداوند بر علمدار…
علم در دست گرفتی و چیزی به نام دل در سینه شکل گرفت…
تپید و نام تو را فریاد زند…
علم در دست گرفتی و دلها سپاه شد…
سر و جان چه ارزشی دارد که فدای مقدمت شود
برشی از قصیده: ولیدی الگمر
باسم الکربلایٔی
شاعر: ایهاب المالکی

منبع : راسخون

نظر دادن