1 تیر 8, 1401

نماهنگ خدا با ماست!

«خدا با ماست»

بیانات رهبرانقلاب درباره نصرت الهی به حضرت موسی و راهکار مواجهه کشور بامشکلات

منبع : راسخون

نظر دادن