2 اردیبهشت 25, 1401

نماهنگ «رفیق شهیدم»/ ابوذر روحی

متن نماهنگ «رفیق شهیدم»
نماهنگ رفیق شهیدم بانوای حاج ابوذر روحی

جون میذارم برا کشورم، من رگ و خونم ایرانیه
اینکه می بینی چند بچه نیست، نسل قاسم سلیمانیه
این که می بینی چند بچه نیست، نسل قاسم سلیمانیه
لاله آلاله ریخت رو زمین، تا تو دنیا شدیم رو سفید
واسه هر کرسی مملکت، دادیم هفتاد و دو تا شهید
واسه هر کرسی مملکت، دادیم هفتاد و دو تا شهید
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
أینَ عمّار؟ أینَ عمّار؟ أینَ عمّار؟
منم عمّار، یه عمّار ایرانی از نسل سلیمانی
منم میرزا، همون کوه غیرت میرزا کوچک گیلانی
منم سلمان، همون سلمانٌ مِنّا از تبار ایرانی
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
منم علی لندی، منم حسین فهمیده
یک دهه هشتادی که حاج قاسمو دیده
یک دهه ی نودی که الگوش یک شهیده
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
حاج قاسم یادم داد؛ اگه عشق باشه راحته عاشقی
حاج قاسم یادم داد؛ باید جون گذاشت بابت عاشقی
حاج قاسم یادم داد؛ یک و بیست بشه ساعت عاشقی
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
منم علی لندی، منم حسین فهمیده
یک دهه هشتادی که حاج قاسمو دیده
یک دهه ی نودی که الگوش یک شهیده
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
رفیق شهیدم، بهشت رو تو چشمِ تو دیدم
دفتری که عکس تو رو داشت خریدم
رفیق شهیدم، غرق شور و شِینیم
با پرواز تو زیر دِینیم
ما ملت امام حسینیم
رفیق شهیدم،
[ای مرد غیور، رو منم حساب کن
واسه ی ظهور رو منم حساب کن]2
اصلاً همه جور رو منم حساب کن
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
منم علی لندی، منم حسین فهمیده
یک دهه هشتادی که حاج قاسمو دیده
یک دهه ی نودی که الگوش یک شهیده

منبع : راسخون

نظر دادن