3 اردیبهشت 31, 1401

همخوانی «سلام فرمانده» توسط هواداران استقلال

هواداران استقلال نماهنگ «سلام فرمانده» را اجرا کردند.

منبع : راسخون

نظر دادن