5 خرداد 18, 1401

یارانه حق ماست یا لطف دولت؟/ دکتر لکزایی

یارانه حق یا لطف
پرسمان انقلاب
حجت الاسلام دکتر نجف لکزایی

منبع : راسخون

نظر دادن