در حال مشاهده : مقام معظم رهبرى

برگشت به عقب
 • قرائت خطبه عقد فرزندان دو شهید توسط رهبرانقلاب

  قرائت خطبه عقد فرزندان دو شهید توسط رهبرانقلاب
  1
 • تضعیف رهبری بالاترین گناه است/ استاد فاطمی نیا

  تضعیف رهبری بالاترین گناه است/ استاد فاطمی نیا
 • فردوسی حکیم است/ مقام معظم رهبری

  فردوسی حکیم است/ مقام معظم رهبری
  1
 • موفقیت در عمل به رضای الهی/ لحظه‌های استجابت

  موفقیت در عمل به رضای الهی/ لحظه‌های استجابت
  1
 • خوشبختی و سرنوشت افتخارآمیز/ لحظه‌های استجابت

  خوشبختی و سرنوشت افتخارآمیز/ لحظه‌های استجابت
  1
 • استوری/ باید یک ملّت بتواند در مقابل زورگویی‌ها مقاومت بکند

  استوری/ باید یک ملّت بتواند در مقابل زورگویی‌ها مقاومت بکند
  1
 • روایت خبرنگار از دیدار معلمان با رهبر انقلاب

  روایت خبرنگار از دیدار معلمان با رهبر انقلاب
  1
 • سخنرانی رهبر انقلاب با لباس نظامی در جبهه

  سخنرانی رهبر انقلاب با لباس نظامی در جبهه
 • بیکاران واقعی در جامعه!

  بیکاران واقعی در جامعه!
 • کیفیت بالای معلم مهم است

  کیفیت بالای معلم مهم است
 • کارگری که انگشتر رهبرانقلاب را هدیه گرفت

  کارگری که انگشتر رهبرانقلاب را هدیه گرفت
 • دیدار کارگران با رهبر انقلاب به روایت تصویر

  دیدار کارگران با رهبر انقلاب به روایت تصویر
  1